Hlavní menu

Příprava podkladu

PENETRACE

VG 2 SPECIÁLNÍ PENETRACE – na bázi modifikované syntetické pryskyřice. K penetraci podkladu před nanášením samonivelačních stěrek. Vhodná pro nesavé (obklady, dlažby) i savé (anhydrit) podklady, dřevotřískové desky, podklady se zbytky disperzních lepidel apod. Bez rozpouštědel, bez zápachu. Balení: kanystr 5 nebo 15 litrů.

VG 7 EPOXIDOVÁ PENETRACE – k uzavření vlhkosti se zpevňovacím efektem na savých podkladech jako jsou: cementové potěry, anhydritové potěry, magnesitové potěry. Zpevňovací vrstva na podklady se zbytky již dříve nanesených lepidel: dispersních, reaktivních pryskyřic a sulfitátových stavebních hmot. Balení: plech 1, 5 a 10 kg.

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

USP 32 UNIVERSÁLNÍ STĚRKA – k potěrům a nivelováním podlah před pokládkou: podlahových textilů a elastických podlahových krytin, k lepení laminátových a dřevěných podlah. Pro tloušťku vrstev od 0,5 do 15 mm, u lepených parket od 2 do 15 mm. Pochozí po 3 hodinách. Způsobilá pro podlahové topení a pro používání kolečkových židlí. Balení: pytel 25 kg.

HSP 34 PRO DŘEVĚNÉ PODKLADY – k potěrům a nivelováním podlah před pokládkou: podlahových textilů a elastických podlahových krytin, k lepení laminátových a dřevěných podlah. Zvlášť vhodná k vyrovnání dřevěných prkenných podlah, podlah z dřevotřísek a OSB desek – obsahuje armovací vlákna, která snižují riziko prasklin. Pro tloušťku vrstev od 3 do 30 mm. Balení: pytel 25 kg.

STL 39 PEVNÁ VYLEHČENÁ STĚRKA – k vyrovnání prohlubní, děr, podlahových nerovností a k vytvoření spádových klínů. K vylepšení schodů a podest. Pro tloušťku od 0,5 do 50 mm. Tuhá plastická konzistence, nestékavá. Nízká spotřeba. Balení: pytel 20 kg.

CSP 43 KALCIOSULFÁTOVÁ STĚRKA – pro vyrovnání podlahových nerovností před pokládkou textilních a elastických podlahových krytin a plovoucích podlah. K vyrovnání podkladů se zbytky starých vodou nerozpustných lepidel. Vytvrzuje bez pnutí. Pro vrstvy od 0,5 až 10 mm. Balení: pytel 25 kg.

ARMOVACÍ SYSTÉM

GFM ARMOVACÍ VLOŽKA – skleněná vlákna k zesílení a zvýšení tahové pevnosti samonivelačních stěrek ve vrstvách od 5ti mm. Všesměrná výztuž spojená pomocí spec. fixace rozpustné ve vodě. Na podklady s prasklinami do 3 mm. Balení: 100 m role (cca 90 m2).

GFS SEŠÍVACÍ VLOŽKA – skleněná vlákna k zesílení a zvýšení tahové pevnosti samonivelačních stěrek ve vrstvách od 5ti mm. Na popraskané trhliny s viditelnými trhlinami. Na různorodé podklady, u kterých lze očekávat jejich následné popraskání. Jako doplněk armovací vložky GFM pro podklady s prasklinami od 3 do 5 mm. Balení: 100 m role (cca 60 m2).

DIEC DIEC
Dogfish Domů Kontaktovat nás